- menu sluiten -

Ontwikkeling van online oplossingen voor gemeentes

Straatbeeld Online is onderdeel van Marketing Solution, een ontwikkel bedrijf die zich specialiseert in de ontwikkeling van innovatieve webapplicaties en apps. Door onze brede ervaring; Business to Business, Business to Consumer, E-commerce en Overheid kunnen wij online systemen ontwikkeling die bij een snel veranderende markt hoort.

Marketing Solution bestaat uit een team die verschillende SaaS producten op de markt heeft gezet. Inmiddels hebben wij verschillende projecten uitgevoerd voor Gemeente Amsterdam, Gemeente Drimmelen en Ministerie van Binnenlandse zaken (mijnoverheid).

"Innovatieve ontwikkelingen voor gemeentes die aansluit bij de wensen en eisen van de inwoners, zonder lange ontwikkeltrajecten en implementatie tijd

Roderick de Wit
Roderick de Wit - Eigenaar

Doel Straatbeeld Online

Op een gebruikersvriendelijke manier meldingen kunnen maken is de basis van een goed meldsysteem. Doordat Gemeentes een toenemend aantal meldingen moeten oplossen vaak met dezelfde bezetting/werkmaterieel is een efficiënte afhandeling van cruciaal belang. Het inzichtelijk maken van dit proces middels data zorgt ervoor dat er beleidskeuzes kunnen worden gemaakt die mensen en werkmaterieel optimaal inzetten.

Solide productontwikkeling

Door de flexibele inzet en uitvoering kan er snel worden gereageerd op nieuwe ontwikkelingen en feedback. Dit betekent dat wij een korte periode aanhouden voor een release. Patches kunnen direct worden ge-deployed (na kantoor uren & weekend). Alle releases en patches worden uitvoerig getest in een test omgeving waardoor dit niet van invloed is op het dagelijks gebruik van het systeem.

24/7 support

Tijdens kantoor uren is de supportdesk beschikbaar (1ste lijns), het noodnummer is beschikbaar buiten de kantooruren. Support vragen kunnen ten alle tijden digitaal worden gesteld. De 2de lijns support is aanwezig naar aanleiding van escalaties (bijvoorbeeld noodnummer). Straatbeeld Online werkt met een Service Level Agreement die al deze processen vastlegt, hierbij hoort ook het rapportoren van onze response tijd.