- menu sluiten -

Optimale inzet wagenpark na schades

Een real-time overzicht van schades en maken van een nieuwe melding zorgen voor effectievere inzet van het wagenpark.

Voertuigen staan onnodig lang stil na schades

De Gemeente Amsterdam heeft een groot wagenpark dat er vooral op gericht is om de stad schoon te houden. Door de intensieve inzet ontstaat er regelmatig schade aan deze voertuigen. Kleine schades moeten nauwkeurig worden bijgehouden en bij grotere schades vindt er een uitgebreide registratie plaats. Het herstel hiervan moet snel worden ingepland. Dit proces verloopt niet optimaal.  Deze voertuigen kunnen daardoor dagenlang niet worden ingezet. Een grote kostenpost.

Controle, weergave en maken van nieuwe schademeldingen

Het dagelijks controleren van schades aan het wagenpark is een belangrijke, maar arbeidsintensieve taak van de wagenparkbeheerder. Schades worden in een statisch document bijgehouden. Door de omvang van het wagenpark is het lastig om direct te zien welke schades zijn gemeld en welke al zijn geregistreerd.

Daarnaast moeten alle schades worden gemeld bij de verzekeraar. Die maakt naar aanleiding van de schade een reparatienummer aan, zodat het herstel door een extern bedrijf kan worden uitgevoerd. Het bestaande systeem is niet overzichtelijk en mobiel genoeg om snel nieuwe constateringen en meldingen te doen. Foto’s van schades leveren een duidelijke situatieschets op van wat er aan de hand is, maar deze moeten allemaal handmatig worden ingevoerd.

Mobiele oplossing schademanagement

Een mobiele oplossing die makkelijk inzetbaar is bestaat uit twee onderdelen; een schademanagementsysteem voor de wagenparkbeheerder en een functionaliteit om makkelijker schades te registeren.

Resultaat

Het makkelijk melden van graffiti, racistische teksten of andere calamiteiten. Snel en effectief een melding versturen aan de gemeente Amsterdam in drie stappen;  de locatie, situatie foto en het type melding, kan direct worden bijgevoegd. Meldingen worden direct via de app doorgegeven aan de betreffende afdeling waardoor de graffiti verwijdering sneller wordt gerealiseerd.

Schademanagement

Een totaaloverzicht waarin alle meldingen binnenkomen, worden vastgelegd en rapportages kunnen worden gemaakt. Bovendien worden hierin trends en veelvoorkomende schades weergegeven. Deze omgeving is alleen toegankelijk voor de wagenparkbeheerder.

Schade melden in webapplicatie

Schademelding

Het systeem maakt het veel eenvoudiger om een voertuig te identificeren. Bestaande schades worden duidelijk weergegeven, zodat er alleen nieuwe schades worden gemeld. Het registreren van een nieuwe schade is mogelijk voor iedere gebruiker van het wagenpark, zonder dat zij toegang hebben tot het administratieve gedeelte. Schades worden in drie éénvoudige stappen gemeld;

Proces melding maken schade wagenpark

Optimale inzet wagenpark na schades

Het inzichtelijk maken van bestaande schades en het makkelijk melden van nieuwe schades levert een directe tijdbesparing op. Dankzij het duidelijke overzicht en inzicht kunnen schadevoertuigen effectiever worden ingepland voor reparatie, waardoor de voertuigen binnen een kortere tijd weer inzetbaar zijn. Snelle inzet van voertuigen na schades is cruciaal voor een effectieve inzet, waardoor de investering in dit systeem zich binnen enkele maanden is terugverdient.