- menu sluiten -

Digitaal meldpunt stroomlijnt het meld proces openbare ruimte

De standaardprocedure voor het maken en afhandeling van meldingen in de Openbare ruimte was veelal handmatig en niet efficiënt.  Met de lancering van het Straatbeeld Online-systeem is gemeente Drimmelen niet langer afhankelijk van externe bronnen of andere kanalen, maar kan een inwoner direct een melding maken en ontvangt per omgaande een terugkoppeling. Een snellere afhandeling en duidelijke communicatie naar inwoners is het resultaat.

Sneller meldingen maken en oplossen

Aan ons de uitdaging om meldingen die via allerlei kanalen binnenkwamen gemakkelijker en vooral sneller te kunnen verwerken. Zo moesten voorheen alle meldingen aan de servicebalie van het Gemeentehuis per telefoon of via e-mail en social media allemaal handmatig ingevoerd worden. Gevolg: langere lijnen en de meldingen werden vaak niet direct aan de juiste persoon binnen de Gemeente gekoppeld.

Een van de middelen was het formulier dat op de website ingevuld kon worden. Toch bleek ook hier nog een slag in efficiëntie gemaakt te kunnen worden, het formulier bevatte vaak niet genoeg informatie om de melding efficiënt op te lossen.

Meerwaarde inwoner & gemeente

Allereerst hebben we het volledige huidige proces in kaart gebracht en iedere stap uitgewerkt. Vervolgens hebben we uitgewerkt hoe het proces er idealiter uit zou moeten komen te zien. Zo moest er een gebruikersvriendelijk formulier op de website komen. Ook moesten alle externe kanalen en partijen uitgesloten worden van directe lijnen. Met als uitgangspunt de inwoners, is het proces versneld en communicatief duidelijker en sympathieker gemaakt. Kortom: het systeem moet het volgende omvatten:

  • Snelle afhandeling van de melding
  • Korte schakeling naar de juiste persoon binnen de Gemeente
  • Duidelijke communicatie naar inwoner
  • Gebruiksvriendelijk formulier op de website
  • Een app om overal melding te kunnen maken

Resultaat

Door de nieuwe handelswijze van het systeem is het mogelijk direct een melding te kunnen maken die wordt doorgezet naar de juiste afdeling van de Gemeente en worden inwoners van elke ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Dit bespaart tijd en voor de inwoner is het veel laagdrempeliger om een melding te maken. Oftewel:

  • Inwoners worden van de voortgang op de hoogte gehouden
  • Normtijden worden gemakkelijker behaald
  • Meldingen worden efficiënter opgelost
  • De meerwaarde van het systeem is enorm gestegen door kostenbesparing
  • Gebruiksvriendelijke manier van melding maken

Als laatste stap is in samenwerking met de gemeente het digitaal meldpunt gepromoot. Nagenoeg iedere inwoner van de Gemeente Drimmelen moet weten dat meldingen via een app direct naar het digitale meldpunt verstuurd worden. Met als ultieme doel zoveel mogelijk digitale meldingen van inwoners.

Dat het product zijn werk doet blijkt al uit het feit dat de gemeente Drimmelen haar positieve ervaringen wil delen!